Friveverlosjen (gammel)

På denne dag 15. Mars, anno domini 1998, proklameres det herved med overdreven pomp og prakt for alle levende, døde, vandøde og interaktive rollespillere og skuespillere over de ganske riker at det ærverdige brorskap av Skjebnevevere har konstituert sin ny-eldgamle tradisjon i en ytre form: Det hellige og ærverdige kosmopolitanske brorskap av skjebnevevere/ Den Høyst Opphøyde Friveverlosjen. Til dette kalles de Høye Beskyttere av Vår Kunst til vitne : Klotho, Lachesis og Athropos; Urd, Skuld og Verdande, Den Hellige Ederkopp og Hans Beduggenhet Dionysos.

Friveverlosjens hellige og gudegitte formål er å vokte over Skjebnespillet, bidra til dets utvikling og eksperimentering gjennom å ta vare på erfaringene fra tidligere skjebnespill og bidra med hjelp og råd til nye skjebnevevere.

Enhver som ønsker å skjebneveve har rett til råd fra friveverlosjon. Frivevere har forbud mot å forsøke å påvirke arrangement som ber om råd. Vårt formål er å rådgi og samle erfaringer kun. Skjebnespillet utvikles ikke gjennom Losjens dogmatisme, men gjennom nye vevere som søker å ta spillet i nye retninger.

Losjen forplikter seg til å opprettholde et arkiv av skriftlige erfaringer og materiale fra tidligere skjebnespill, dette arkivet skal være allment tilgjengelig for de som ønsker å benytte seg av det, det er ikke forbeholdt losjens innvidde alene.

Enhver som har fungert som skjebnevever ved en eller flere anledninger har rett og krav på å bli opptatt i Friveverlosjen. Enhver som på annet grunnlag mener de har bidrag (ideer, kritikk et cetera) til Skjebnespillet kan også be om opptak. Opptak skjer på seremonielt vis. Etter seremonien er vedkommende å regne for fullt innvidd, og tar sitt hemmelige navn med tittel Bror eller Søster - og i tillegg de titler vedkommende måtte ønske. Enhver mann og enhver kvinne er en Pave. Det avkreves ingen medlemsavgift av innvidde, vedkommende plikter kun å stille sin erfaring og sine ideer til rådighet for Skjebnespillet i den grad den innvidde har tid eller ønske til det. En innvidd kan ikke ekskluderes fra ordenen, og en ansøker som fyller kriteriene for opptak kan ikke avvises.

Friveverlosjen er en seremoniell, uformell og kommuniserende sammenslutning av skjebnevevere. Den er ikke og skal ikke være en formell organisasjon i alminnelig forstand. Den har således ingen eiendom, ingen kasse, intet styre, og ingen øverste autoritet. Losjens medlemmer fordeler dens esensielle oppgaver seg imellom etter hvem som har tid til å utføre dem. Friveverlosjen skal ikke konkurrere, eller oppfattes som konkurerende, med etablerte organisasjoner innen levende rollespill.