Friveverlosjen

  1. Friveverlosjens formål er å arbeide for å utvikle og promotere teori om, og eksperimentering med, laiv-mediet samt å bistå forskere, lærere og laivskapere med vår kunnskap.
  2. Friveverlosjen har en fast medlemsmasse bestående av de som jevnlig drikker vin i friveverlosjens navn.
  3. Nye medlemmer tas opp gjennom invitasjon til drikkegilde. At man liker rødvin er en forutsetning for medlemsskap.
  4. Friveverlosjen arrangerer ikke laiv.